Aktualności

Szacowanie Wartości zamówienie – egzaminy TELC lub równoważne

24 kwietnia 2018 W związku z realizacją przez MDDP Akademia Biznesu Sp. z o.o. na terenie województwa opolskiego projektu „Opolska akademia Umiejętności Językowych”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 – Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie dla […]

CZYTAJ WIECEJ

Szacowanie wartości zamówienia – zakup materiałów dydaktycznych z jęz. angielskiego

4 października 2017 Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia na zakup podręczników i ćwiczeń niezbędnych do realizacji kursów języka angielskiego dla osób dorosłych na poziomie A1, A2, B1, B2 w woj. opolskim – łącznie dla 400 Uczestników/Uczestniczek projektu. Szczegóły w załączeniu. Szacowanie zamówienia » Formularz zgłoszeniowy word » […]

CZYTAJ WIECEJ

Rekrutacja do projektu

Zapraszamy do udziału w projekcie. Nabór zgłoszeń będzie prowadzony w terminie: od 01 października 2017 r. UWAGA! Liczba miejsc jest ograniczona!

CZYTAJ WIECEJ